Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020

Μια επιβραδυνόμενη Κυκλική κίνηση.

 

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ=0,2, στη θέση Α. Σε μια στιγμή δέχεται στιγμιαίο κτύπημα αποκτώντας αρχική ταχύτητα υο, με αποτέλεσμα να μετακινείται κατά xoλ=9m, πριν σταματήσει στη θέση Β.

i) Να υπολογιστούν τα μέτρα των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα:

α) Μόλις αρχίσει να κινείται, μετά το κτύπημα.

β) Στη θέση Β.

ii) Να βρεθεί η αρχική ταχύτητα υ0.

Το ίδιο σώμα δένεται στο άκρο νήματος μήκους ℓ=(2/π)m, το άλλο άκρο του οποίου δένεται σε σταθερό σημείο Ο, του ίδιου οριζοντίου επιπέδου, όπως στο κάτω σχήμα (σε κάτοψη). Σε μια στιγμή το σώμα δέχεται επίσης κτύπημα, με αποτέλεσμα να αποκτά αρχική ταχύτητα μέτρου υο, με διεύθυνση κάθετη στο νήμα.

iii) Να δώσετε κατάλληλα σχήματα στα οποία να εμφανίζονται οι ασκούμενες δυνάμεις στο σώμα, των οποίων να υπολογίσετε τα μέτρα, με δεδομένο ότι η τάση του νήματος ευθύνεται για την αλλαγή στη διεύθυνση της ταχύτητας:

α) Μόλις αρχίσει να κινείται, μετά το κτύπημα.

β) Στη θέση που θα σταματήσει.

iv) Να βρεθεί η θέση που τελικά το σώμα θα ηρεμήσει.

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση

ή

 Μια επιβραδυνόμενη Κυκλική κίνηση.

 Μια επιβραδυνόμενη Κυκλική κίνηση.

.


Δεν υπάρχουν σχόλια: