Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009

Θέρμανση ανοικτού μπουκαλιού.

Σε ένα μπουκάλι με ανοικτό στόμιο περιέχεται αέρας σε θερμοκρασία 27°C. Θερμαίνουμε το αέριο μέχρι να ανέβει η θερμοκρασία του στους 127°C.
i)    Η παραπάνω θέρμανση είναι η γνωστή μας ισοβαρής θέρμανση;
ii)  Τι ποσοστό του αρχικού αριθμού μορίων .....

Δεν υπάρχουν σχόλια: