Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009

Εφαρμογή του 1ου Θερμοδυναμικού νόμου σε κυκλική μεταβολή.

Μια ποσότητα αερίου διαγράφει την κυκλική μεταβολή του παρακάτω σχήματος.

Αν pΑ=2pΓ=2∙105Ν/m2, VΑ=10L, ενώ η προέκταση της ΒΓ περνά από την αρχή των αξόνων. Δίνεται ακόμη ότι κατά τη μεταβολή ΑΒ το αέριο απορροφά θερμότητα 6000J.
i)  Να βρεθεί ο όγκος στην κατάσταση Β.
ii)  Να υπολογισθεί το έργο, η θερμότητα και η ..... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: