Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2010

Δυναμικό και διαφορά δυναμικού.Φύλλο εργασίας.

Ένα φορτισμένο σωματίδιο σε ηλεκτρικό πεδίο, έχει ενέργεια; Μπορούμε να την υπολογίσουμε; Τι τιμές μπορεί να πάρει, για παράδειγμα μπορεί να είναι αρνητική; Και πώς συνδέονται οι αυξομειώσεις της δυναμικής ενέργειας, με το έργο; Με ποιο έργο; Και η κινητική ενέργεια; Πώς συνδέεται με τα παραπάνω;
Ένα φύλλο εργασίας που βάζει (τον φιλόδοξο) στόχο να περάσει τις ιδέες αυτές στους μαθητές στο μάθημα της γενικής παιδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: