Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

Κινούμενος αγωγός σε συνδυασμό με πηγή.

Η διάταξη του σχήματος είναι οριζόντια και βρίσκεται μέσα σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=1Τ. Δίνονται Ε=4V,r=2Ω, R1=R2=2Ω, οι υπόλοιποι αγωγοί δεν έχουν αντίσταση, ενώ ο αγωγός ΑΓ έχει μήκος ℓ=0,5m. Σε μια στιγμή, με το διακόπτη ανοικτό, ασκούμε μια σταθερή οριζόντια δύναμη F=1,5 Ν στον αγωγό ΑΓ, όπως στο σχήμα, οπότε αρχίζει να κινείται οριζόντια, χωρίς τριβές με τους αγωγούς xx΄και yy΄. Τη στιγμή που η ταχύτητα του αγωγού ΑΓ γίνεται ίση με υ=8m/s κλείνουμε το διακόπτη δ.
Να βρεθούν:
 α) Η ισχύς της πηγής και    
 β) Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του αγωγού ΑΓ,
  Στις εξής δύο περιπτώσεις:
 i) Ελάχιστα πριν το κλείσιμο του διακόπτη.
 ii) Αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: