Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Πολλά Έργα σε εποχές… αν-Εργείας.

Δίνεται η μεταβολή του διπλανού σχήματος. Να υπολογιστούν τα έργα σε κάθε επιμέρους μεταβολή, καθώς και το συνολικό έργο στη διάρκεια του κύκλου.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: