Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

Η μεταβολή της ταχύτητας και η ισχύς.

Από ένα σημείο Ο στην ταράτσα ενός ψηλού κτηρίου σε ύψος Η=80m, εκτοξεύεται οριζόντια ένα σώμα μάζας m=0,2kg με αρχική ταχύτητα υ0=20m/s τη στιγμή t0=0. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα ενώ g=10m/s2.
i) Ποια χρονική στιγμή το σώμα περνάει από ένα σημείο Α που βρίσκεται σε ύψος h=60m από το έδαφος;
ii) Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος στη θέση Α.
iii) Να υπολογιστεί η μεταβολή της ταχύτητας του σώματος μεταξύ των σημείων Ο και Α.
iv) Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας στη θέση Α;
v) Να βρεθεί η ισχύς του βάρους στην παραπάνω θέση.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: