Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015

Μια θερμική μηχανή, χωρίς …. πολλά στοιχεία!

Το αέριο μιας θερμικής μηχανής διαγράφει τον κύκλο του διπλανού σχήματος, όπου η μεταβολή ΒΓ είναι αδιαβατική, ενώ η ΓΑ ισόθερμη.
Αν η θερμότητα που απορροφά το αέριο σε κάθε κύκλο είναι Qh= 4.800J, ενώ pΑ=3∙105Ν/m2, να βρεθούν:
i)  Η θερμότητα που αποβάλλει σε κάθε κύκλο το αέριο στη δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας.
ii)  Η ισχύς της μηχανής αν εκτελεί 2.400 στροφές ανά λεπτό.
iii)  Ο συντελεστής απόδοσης του κύκλου.
iv)  Η θερμότητα που πρέπει να αποδώσει το αέριο στη δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας, για να μπορέσει να παράγει έργο W1=100kJ.
Δίνεται ln3=1,1.
ή
Μια θερμική μηχανή, χωρίς …. πολλά στοιχεία!

Δεν υπάρχουν σχόλια: