Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

Οι ενδείξεις των βολτομέτρων.


Ένα ιδανικό βολτόμετρο θεωρούμε ότι έχει άπειρη εσωτερική αντίσταση. Στο διπλανό σχήμα τα βολτόμετρα είναι ιδανικά.
i)  Ποιες είναι οι ενδείξεις των τριών βολτομέτρων;
ii) Στα παρακάτω κυκλώματα οι αντιστάτες έχουν ίσες αντιστάσεις (R1=R2=R3=R ) και τα βολτόμετρα είναι ιδανικά.

(1)                              (2)                            (3)
α) Ποιες είναι οι ενδείξεις των βολτομέτρων στα δύο πρώτα κυκλώματα (1) και (2);
β) Ποια η ένδειξη του βολτομέτρου στο τρίτο κύκλωμα με το διακόπτη ανοικτό και ποια μόλις κλείσουμε το διακόπτη;
ήΔεν υπάρχουν σχόλια: