Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018

Οριζόντια βολή και έργα

Μια μπάλα εκτοξεύεται από ορισμένο ύψος από το έδαφος, με οριζόντια ταχύτητα υ0=20m/s τη στιγμή t0=0. Μετά από λίγο τη στιγμή t1, περνά από μια θέση Α και τη στιγμή t2, που η ταχύτητά της σχηματίζει γωνία θ=45° με την οριζόντια διεύθυνση, από τη θέση Β.
i)  Να βρεθεί  η στιγμή t2, καθώς και η ταχύτητα υ2 της μπάλας τη στιγμή αυτή.
ii) Αν κατά την μετακίνηση από το Α στο Β η δυναμική ενέργεια της μπάλας μειώθηκε κατά 60J,
 α) να βρεθεί η μεταβολή της κινητικής ενέργειας, μεταξύ των δύο αυτών θέσεων.
 β) Να υπολογιστεί το έργο του βάρους από το Α στο Β.
iii) Αν  η μάζα της μπάλας είναι m=0,4kg, να υπολογιστούν:
α) Η χρονική στιγμή t1 κατά την οποία η μπάλα περνά από το σημείο Α.
β) Οι ρυθμοί μεταβολής της κινητικής ενέργειας της μπάλας, τις στιγμές t1 και t2.
γ) Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής της δυναμικής ενέργειας τις παραπάνω στιγμές.

Δίνεται g=10m/s2,  ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

ή  
 Οριζόντια βολή και έργα

Δεν υπάρχουν σχόλια: