Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

Μια κυκλική κίνηση σε κατακόρυφο επίπεδο


Μια σφαίρα μάζας m=0,4kg κινείται σε κατακόρυφη κυκλική τροχιά κέντρου Ο, δεμένη στο άκρο νήματος μήκους l=1,4m. Σε μια στιγμή περνά από το σημείο Α, έχοντας κατακόρυφη ταχύτητα μέτρου υ1=6m/s.
i)  Να υπολογιστεί η τάση του νήματος στην παραπάνω θέση Α.
ii)  Πόση είναι η κινητική ενέργεια της σφαίρας στην θέση Α και ποιος ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της σφαίρας;
iii) Μετά από λίγο η σφαίρα περνά από τη θέση Β, όπου το νήμα γίνεται κατακόρυφο. Για την θέση αυτή να βρεθούν:
 α) Η ταχύτητα της σφαίρας.
 β) Η τάση του νήματος.
 γ) Η κινητική ενέργεια της σφαίρας και ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής της ενέργειας.
Δίνεται g=10m/s2.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: