Δευτέρα 2 Ιουνίου 2008

1ος κανόνας του Kirchoff

.
Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται R=2Ω, Ε=10V ενώ η στιγμιαία τάση του εναλλακτήρα δίνεται από την εξίσωση v=10ημωt (S.Ι.).
  1. Με το διακόπτη ανοικτό να γίνει το διάγραμμα της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη σε συνάρτηση με το χρόνο.
  2. Σε μια στιγμή, που θεωρούμε t=0, κλείνουμε το διακόπτη. Ποια είναι η αντίστοιχη γραφική παράσταση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη σε συνάρτηση με το χρόνο;
  3. Το ρεύμα που διαρρέει τον αντιστάτη είναι συνεχές ή εναλλασσόμενο;

Δεν υπάρχουν σχόλια: