Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008

Μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού.

.

Ο μαγνήτης του σχήματος θα δεχτεί δύναμη:
  1. Προς τα δεξιά.
  2. Προς τα αριστερά.
  3. Προς τα πάνω.
  4. Προς τα κάτω.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: