Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2008

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΤΑΞΗ Β΄. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΕΠΘ.

ΦΥΣΙΚΗ
Γενική παιδεία

α. Από τα προβλήματα του σχολικού βιβλίου των Αλεξάκη Ν. κ.ά. (παραδείγματα, λυμένα και για λύση) δε θα διδαχθούν τα παρακάτω:

1. Από το κεφάλαιο 3.2 «Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα» τα λυμένα 1, 3, 5 των σελίδων 111, 113, και 114 και τα προς λύση 17, 18, 19, 20 β ερώτημα, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, των σελίδων 131, 133, 134.

2. Από το κεφάλαιο 3.3 «Ηλεκτρομαγνητισμός» τα παραδείγματα 5, 8 των σελίδων 160, 175, τα λυμένα 1, 2, 3 των σελίδων 180, 181 και τα προς λύση 20, 32, 34,36, 37, 38, 39, 40, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 των σελίδων 193, 194, 195, 196, 197, 198.

3. Από το κεφάλαιο 4 «Ταλαντώσεις και κύματα» το λυμένο της σελίδας 223, και τα προς λύση 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, των σελίδων 231, 232.

β. Από τα υπόλοιπα προβλήματα καθώς και από τις ερωτήσεις-δραστηριότητες να διδαχθούν όσα κατά την άποψη των διδασκόντων συμβάλλουν στην καλύτερη εμπέδωση της ύλης, φυσικά μέσα στα πλαίσια του προγραμματισμού τους για την έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης.

γ Ενδεικτικά προτείνεται, να διατεθούν για τη διδασκαλία, κάθε ενότητας από το διδακτικό βιβλίο των Αλεξάκη Ν. κ.ά. οι ώρες:

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΩΡΕΣ

3.1 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

3.1.1. Ο νόμος του Coulomb.

3.1.2. Ηλεκτρικό πεδίο.

3.1.3. Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια.

3.1.4. Δυναμικό – Διαφορά δυναμικού.

3.1.5. Πυκνωτές.

12

3.2 ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

3.2.1. Ηλεκτρικές πηγές.

3.2.2. Ηλεκτρικό ρεύμα.

3.2.3. Κανόνες Kirchhoff.

3.2.4. Αντίσταση – Αντιστάτης.

3.2.5. Συνδεσμολογία αντιστατών(αντιστάσεων).

3.2.7. Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος.

3.2.8. Ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) πηγής.

3.2.9. Νόμος του OHM για κλειστό κύκλωμα.

3.2.10. Αποδέκτες.

15

3.3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

3.3.1. Μαγνητικό πεδίο.

3.3.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών.

3.3.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη (χωρίς τη δύναμη μεταξύ

παραλλήλων ρευματοφόρων αγωγών και τον ορισμό του

Ampere στο S.I.).

3.3.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο.

3.3.6. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.

11

4.1 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

4.1.1. Περιοδικά φαινόμενα.

4.1.2. Γραμμική αρμονική ταλάντωση με ιδανικό ελατήριο.

4.1.3. Απλό εκκρεμές.

10

Δεν υπάρχουν σχόλια: