Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008

Απλή Αρμονική Ταλάντωση και διαγράμματα.


Στα άκρα δύο όμοιων οριζόντιων ελατηρίων ηρεμούν τα σώματα Σ1 και Σ2 με ίσες μάζες.
Εκτρέπουμε τα σώματα προς τα δεξιά, το Σ1 κατά Α και το Σ2κατά 2Α και για t=0 τα αφήνουμε να κινηθούν εκτελώντας α.α.τ.
i) Στη θέση ισορροπίας θα φτάσει πρώτο το σώμα:
α) Σ1           β) Σ2              γ) θα φτάσουν ταυτόχρονα.
ii) Μεγαλύτερη ταχύτητα θα αποκτήσει το σώμα
α) Σ1           β) Σ2              γ) θα αποκτήσουν ίσες μέγιστες ταχύτητες.
iii) Μεγαλύτερη κατά μέτρο δύναμη επαναφοράς στη διάρκεια της κίνησης, θα δεχτεί
α) το σώμα Σ1 β) το σώμα Σ2 γ) θα δεχτούν ίσες δυνάμεις.
iv) Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά τη δύναμη που δέχεται το σώμα Σ1σε συνάρτηση με το χρόνο;

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: