Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008

Σύνδεση αντιστάσεων και εφαρμογή του νόμου Οhm.


Για το παραπάνω κύκλωμα δίνονται R1=15Ω, R2=20Ω, R3=10Ω, R4=10Ω και V=40V.
  1. Ποια η ολική αντίσταση του κυκλώματος;
  2. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: