Πέμπτη 9 Απριλίου 2009

Στοιχεία γραμμικής αρμονικής ταλάντωσης.Στο παραπάνω σχήμα βλέπετε ένα σώμα μάζας 2kg το οποίο ταλαντώνεται μεταξύ των σημείων ΑΓ ενώ για τις θέσεις του σχήματος δίνεται (ΑΜ)=(ΜΟ) =(ΟΝ)=(ΝΓ)=0,2m. Ο χρόνος για να πάει από το Α στο Γ είναι ίσος με 1s. Αν π2=10, χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεμένες.
i)     Το πλάτος της ταλάντωσης είναι ίσο με 0,8m.
ii)    Η περίοδος της ταλάντωσης είναι ίση με 0,5s.
iii)   Ο χρόνος μετάβασης του σώματος από το Α στο Ο είναι 0,5s.
iv)   Ο χρόνος μετάβασης του σώματος από το Α στο Μ είναι 0,25s.
v)    Η δύναμη που δέχεται το σώμα στο σημείο Μ έχει μέτρο 4Ν και φορά προς τα δεξιά.
vi)   Η δύναμη που δέχεται το σώμα στο σημείο Ν έχει μέτρο 4Ν και φορά προς τα δεξιά.
vii)  Η μέγιστη τιμή της δύναμης που δέχεται είναι 8Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: