Τετάρτη 6 Μαΐου 2009

Εκφόρτιση πυκνωτή και ρεύμα βραχυκύκλωσης.

.Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται Ε=50V, r= 2 Α, R=5Ω, C=20μF και ο διακόπτης δ είναι ανοικτός.
i)   Ποια η πολική τάση της πηγής και πόση ενέργεια είναι αποθηκευμένη  στον πυκνωτή;
ii)  Σε μια στιγμή κλείνουμε τον διακόπτη δ. Αμέσως μετά:
α) Ποια η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή και ποια η η ένταση που διαρρέει τον αντιστάτη; Ο διακόπτης διαρρέεται από ρεύμα;
β)  Πόση συνολικά θερμότητα θα παραχθεί πάνω στον αντιστάτη με τον διακόπτη δ κλειστον;

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: