Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Ένα test στην Επαγωγή

Ένα τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο ΚΛΜΝ πλευράς 0,5m, μάζας 0,4kg και αντίστασης 2Ω, κινείται οριζόντια με την επίδραση μεταβλητής οριζόντιας δύναμης F και εισέρχεται σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ, όπως στο σχήμα. 
Σε μια στιγμή t1, όπου μέσα στο πεδίο βρίσκεται το μισό πλαίσιο, η ταχύτητά του είναι υ1=4m/s ενώ η δύναμη έχει μέτρο F=2,4Ν.
Α) Για τη στιγμή αυτή t1:
i)  Να υπολογιστεί η μαγνητική ροή που διέρχεται από το πλαίσιο και να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής της μαγνητικής ροής.
ii)  Βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πλαίσιο και την τάση VΚΛ.
iii) Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του πλαισίου;
Β) Μετά από λίγο, τη στιγμή t2, όλο το πλαίσιο είναι μέσα στο πεδίο κινούμενο με ταχύτητα υ2=10m/s, ενώ  η δύναμη έχει μέτρο F=0,8Ν. Για τη στιγμή αυτή να βρεθούν:
i)       Η τάση VΚΛ.
ii)     Η επιτάχυνση του πλαισίου.

Μπορείτε να το κατεβάσετε και σε Word

Δεν υπάρχουν σχόλια: