Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Ατομικότητα αερίου και γραμμομοριακή ειδική θερμότητα.

Διαθέτουμε δύο δοχεία ίσου όγκου. Στο πρώτο περιέχονται 2g Ηλίου και στο δεύτερο 1g Η2 στην ίδια θερμοκρασία (27°C).
i) Τι θα απαντούσατε στο ερώτημα, σε ποιο δοχείο περιέχεται μεγαλύτερη ποσότητα αερίου;
ii) Σε ποιο δοχείο περιέχονται περισσότερα μόρια αερίου;
iii) Προσφέροντας θερμότητα 75J στο δοχείο με το Ήλιο, αυξάνουμε τη θερμοκρασία του στους 39°C. Για να πετύχουμε την ίδια αύξηση θερμοκρασίας στο Η2, απαιτείται να προσφέρουμε θερμότητα 125J. Με βάση αυτά τα πειραματικά δεδομένα, να υπολογιστούν οι γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες των δύο αερίων.
iv) Να υπολογιστούν οι αρχικές τιμές της εσωτερικής ενέργειας κάθε αερίου.
v)  Ποια η μέση κινητική ενέργεια των μορίων κάθε αερίου;
vi) Να βρεθεί τα μόρια τίνος αερίου έχουν μεγαλύτερη μέση κινητική ενέργεια που οφείλεται στην άτακτη μεταφορική (θερμική τους) κίνηση.
vii) Αν το δοχείο που περιέχει το Η2, είχε διπλάσιο όγκο, τι θα άλλαζε στις απαντήσεις σας στα παραπάνω ερωτήματα;
Δίνονται: ΝΑ=6·1023μόρια/mοℓ και R=8,314Jοuℓe/mοℓ·Κ=25/3Jοuℓe/mοℓ·Κ, ΜΗe=4kg/mοℓ και ΜΗ2=2kg/mοℓ.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: