Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Η ορμή και ένα σύστημα σωμάτων.

Δυο σώματα Α και Β με μάζες m1=2kg και m2=1kg αντίστοιχα, ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο, έχοντας συμπιέσει ένα ιδανικό ελατήριο κατά Δℓ=0,2m, με τη βοήθεια νήματος. Σε μια στιγμή τραβάμε το Α σώμα ασκώντας του μια σταθερή οριζόντια δύναμη F=6Ν, όπως στο σχήμα, για χρονικό διάστημα Δt=2s.
i) Να βρεθεί η ορμή που αποκτά το σύστημα των σωμάτων.
Μετά από την κατάργηση της δύναμης, κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα που συνδέει τα δυο σώματα. Παρατηρούμε ότι το σώμα Β επιβραδύνεται και τελικά ακινητοποιείται μετά την απελευθέρωση του ελατηρίου. Να βρεθούν:
ii) Η τελική ταχύτητα του Α σώματος.
iii) Η σταθερά του ελατηρίου.
iv) Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του σώματος Β αμέσως μετά το κόψιμο του νήματος.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: