Παρασκευή 19 Απριλίου 2013

Δυο διακόπτες και αυτεπαγωγή.

Στο παραπάνω σχήμα ο διακόπτης δ2 είναι κλειστός και ο δ1 ανοικτός. Σε μια στιγμή κλείνουμε και το διακόπτη δ1.  
i)  Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:
α) Η τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη αποκτά αμέσως σταθερή τιμή ίση με Ε (ΗΕΔ πηγής).
β) Στο πηνίο αναπτύσσεται ΗΕΔ λόγω αυτεπαγωγής, με θετικό πόλο το άκρο Α.
γ) Στο πηνίο αποθηκεύεται ενέργεια σαν ενέργεια μαγνητικού πεδίου.
δ) Ο ρυθμός με τον οποίο αποθηκεύεται ενέργεια στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου παραμένει σταθερός.
Να δώσετε σύντομες δικαιολογήσεις.
ii) Αφού σταθεροποιηθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο, ανοίγουμε τον διακόπτη δ2.
α) Εξηγείστε γιατί θα αναπτυχθεί Ηλεκτρεγερτική δύναμη στο πηνίο και βρείτε την πολικότητά της.
β) Αν U1 η τελική ενέργεια του πηνίου με κλειστό τον διακόπτη δ2 και U2 η αντίστοιχη με ανοικτό ισχύει:
a) U1/U2= ½           b) U1/U2= 1    c) U1/U2=2     d) U1/U2=4
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

ήΔεν υπάρχουν σχόλια: