Τρίτη 2 Απριλίου 2013

Ένα test Επαγωγής 2013

Ο αγωγός ΑΓ μήκους 1m και μάζας 0,4kg κινείται κατακόρυφα προς τα κάτω, με την επίδραση κατακόρυφης δύναμης F=1Ν, όπως στο σχήμα, με σταθερή ταχύτητα υ. Δίνονται  R=2Ω,  Β=2Τ  και g=10m/s2.
i)  Να σημειώστε στο σχήμα την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό καθώς και τη δύναμη που δέχεται από το πεδίο, δικαιολογώντας πλήρως την απάντησή σας.
ii) Να βρείτε την ένταση του ρεύματος, καθώς την ταχύτητα του αγωγού.
iii) Σε μια στιγμή t1 καταργούμε την δύναμη F. Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του αγωγού ΑΓ αμέσως μετά.
iv) Να περιγράψετε την κίνηση του αγωγού μετά τη στιγμή t1 και να αποδείξτε ότι μετά από λίγο ο αγωγός θα διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης, την οποία και να υπολογίσετε.
Δείτε και τις δύο ομάδες σε:
  pdf και σε   Word.

Δεν υπάρχουν σχόλια: