Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

Για να συνδέουμε τα … ασύνδετα!


Ένα ηλεκτρόνιο κινείται με ταχύτητα υ1 κάθετη στον άξονα του σωληνοειδούς του σχήματος.
i) Το ηλεκτρόνιο θα εκτραπεί:
 α) προς το άκρο Α του σωληνοειδούς.
 β) προς το άκρο Γ του σωληνοειδούς.
 γ) προς το έξω μέρος της σελίδας (προς τον αναγνώστη).
 δ) προς το πίσω μέρος της σελίδας.
ii) Μόλις απομακρυνθεί από το σωληνοειδές θα έχει ταχύτητα μέτρου υ, όπου
α)  υ< υ1     β)  υ=υ1                  γ) υ>υ1
iii) Ένα άλλο ηλεκτρόνιο κινείται με ταχύτητα υ2 πάνω στον άξονα του σωληνοειδούς, τότε:
 α) Θα εκτελέσει ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση
 β) Δεν θα εκτραπεί.
 γ) θα εκτραπεί προς τα πάνω
 δ) θα εκτραπεί προς τα κάτω.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: