Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013

Επαγωγή και μετατροπή ενέργειας.

Ένας αγωγός ΑΓ, μήκους ℓ, εκτοξεύεται οριζόντια με αρχική ταχύτητα υ0, σε επαφή με δυο οριζόντιους αγωγούς, στα άκρα των οποίων έχει συνδεθεί μια πηγή ΗΕΔ Ε, ενώ το όλο σύστημα βρίσκεται μέσα σε ένα κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β, όπως στο σχήμα. Αν υ0=2Ε/Βℓ, τότε:
i) Ο αγωγός ΑΓ, μετά την εκτόξευσή του θα:
α) επιβραδυνθεί  
β) επιταχυνθεί              
γ) θα κινηθεί με σταθερή ταχύτητα.
ii) Κατά την κίνηση του αγωγού, αμέσως μετά την εκτόξευση:
 α) Η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική.
 β) Η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε μηχανική.
iii) Ο αγωγός ΑΓ τελικά θα:
α) σταματήσει.
β) θα κινηθεί με σταθερή ταχύτητα
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: