Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014

Μια φορτισμένη σφαίρα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.

Πάνω σε ένα τραπέζι, αφήνεται μια μικρή σφαίρα μάζας 2g που είναι φορτισμένη με φορτίο q=1μC, σε σημείο Α, ενώ στο χώρο υπάρχει ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, όπως στο σχήμα.
 Η σφαίρα κινείται χωρίς τριβές και μετά από λίγο εγκαταλείπει το τραπέζι, από το σημείο Β, έχοντας ταχύτητα υ1=4m/s.
i)   Να υπολογίστε το έργο που παρήχθη από το ηλεκτρικό πεδίο κατά την κίνηση από το Α στο Β.
ii)  Να βρεθεί η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων Α και Β.
iii)  Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, αλλά τώρα αφήνοντας τη σφαίρα στο σημείο Α, της ασκούμε ταυτόχρονα μια οριζόντια δύναμη F1, με αποτέλεσμα, αντί να φύγει από το σημείο Β, να εγκαταλείπει το τραπέζι στο σημείο Γ, με ταχύτητα υ2=6m/s. Δίνεται ότι η ΒΓ είναι κάθετη στην ΑΒ.
α) Να βρεθεί η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων Β και Γ.
β) Πόσο έργο παράγεται από την ηλεκτρική δύναμη κατά τη διάρκεια της μετακίνησης από το Α στο Γ;
γ) Να υπολογίστε το έργο της δύναμης F1 για την παραπάνω μετακίνηση.
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια: