Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

Κίνηση σωματιδίων σε Ο.Μ.Π.

Ένα φορτισμένο σωματίδιο Α μάζας m και φορτίου –q (q>0) εισέρχεται με ταχύτητα υ όπως στο σχήμα, σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, κάθετα στις δυναμικές του γραμμές. Το μαγνητικό πεδίο καταλαμβάνει μια περιοχή, η τομή της οποίας στο επίπεδο της τροχιάς του σωματιδίου, είναι τετράγωνο ΑΒΓΔ και το σημείο εισόδου Μ, είναι το μέσον της ΑΔ. Το σωματίδιο εξέρχεται από την κορυφή Δ αφού έχει διαγράψει ένα ημικύκλιο.
i)  Να σχεδιάστε την δύναμη που δέχεται το σωματίδιο, από το πεδίο, στο σημείο Σ της τροχιάς του. Από ποια μαθηματική σχέση υπολογίζεται το μέτρο της παραπάνω δύναμης;
ii)  Στο ίδιο σημείο Μ του πεδίου, εισέρχεται ένα δεύτερο σωματίδιο Β, μάζας 2m, φορτίου +q με την ίδια ταχύτητα υ. Να σχεδιάστε την τροχιά του μέχρι την έξοδό του από το πεδίο, δικαιολογώντας και τη μορφή της.
iii) Αν t1 το χρονικό διάστημα που το Α σωματίδιο κινήθηκε μέσα στο πεδίο και tτο αντίστοιχο χρονικό διάστημα για το Β σωματίδιο ισχύει:
α) t2= ½ t1,    β) t2=  t1,      γ) t2= 2∙t1.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
ή


2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Μάργαση γεια σας. Θα ηθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με τον νόμο της επαγωγής στον ηλεκτρομαγνητισμό. Στο πείραμα όπου ο μαγνήτης πλησιάζει το πηνίο λέμε ότι λόγω μεταβολής της μαγνητικής ροής εμφανίζεται Η.Ε.Δ.και επαγωγικό ρεύμα ( για κλειστού σχήματος πηνίο). Αφού η πραγματική αιτία δεν είναι η μεταβολή των μαγνητικών γραμμών και αφού τα ελεύθερα ηλεκτρόνια στο πηνίο θεωρούνται ακίνητα οταν ο μαγνήτης άρχισε να κινείται ( οπότε δεν υπάρχουν δυνάμεις Lorentz που θα προκαλούσαν το ρεύμα ) τελικά τι είδους δύναμη προκαλεί το επαγωγικό ρεύμα: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.

Διονύσης Μάργαρης είπε...

Από τη στιγμή που υπάρχει σχετική κίνηση, τα "ακίνητα" ελεύθερα ηλεκτρόνια του πηνίου, δέχονται δυνάμεις από το μαγνητικό πεδίο, αφού κινούνται μέσα σε αυτό.
Δυνάμεις Lorentz...