Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

Το θέμα 15328 Γ.Π., λίγο … πειραγμένο.


Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος που αποτελείται από μια ηλεκτρική πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε και εσωτερική αντίσταση r = 2 Ω και τρεις αντιστάτες με τιμές αντιστάσεων, R1 = 6 Ω, R2 = 6 Ω και R3 = 5 Ω.
Δίνεται ότι ο αντιστάτης R1 διαρρέεται από ρεύμα έντασης, Ι1 = 2 Α . 
i) Ερωτήματα της τράπεζας.
   Να υπολογίσετε:
Δ1) την ισοδύναμη αντίσταση του εξωτερικού κυκλώματος,
Δ2) την ηλεκτρική τάση VΒΓ,
Δ3) την ηλεκτρική ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμότητα στο εξωτερικό κύκλωμα, σε χρόνο μιας ώρας ( t = 1 h)
Δ4) την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής Ε.
ii) Συνδέουμε το σημείο Γ με σύρμα αμελητέας αντίστασης, με το σημείο Α. Πόση ενέργεια παρέχει η πηγή στο κύκλωμα σε 7h;
iii) Συνδέουμε το σημείο Γ με σύρμα αμελητέας αντίστασης, με το σημείο Δ. Πόση είναι η πολική τάση της πηγής, στην περίπτωση αυτή;

ή 


Δεν υπάρχουν σχόλια: