Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015

Το θέμα 15530 Γ.Π. με …προεκτάσεις.


Το κύκλωμα του σχήματος αποτελείται από δυο αντιστάτες με τιμές αντίστασης R1 = 3 Ω, R2 = 6 Ω και τροφοδοτείται από πηγή με ΗΕΔ Ε =18 V και μηδενική εσωτερική αντίσταση (r = 0, ιδανική πηγή).
i) Τα ερωτήματα της τράπεζας:
Να υπολογίσετε:
Δ1) την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος καθώς και την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει,
Δ2) το λόγο των τάσεων VΑΒ/VΒΓ.  
Συνδέουμε παράλληλα με τον αντιστάτη R2, μια θερμική συσκευή με χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας 12V/24W.
Δ3) Αφού σχεδιάσετε το ηλεκτρικό κύκλωμα που προκύπτει μετά την σύνδεση της συσκευής, να υπολογίσετε την ωμική της αντίσταση καθώς και την ένταση του ρεύματος κανονικής της λειτουργίας.
Δ4) Να ελέγξετε αν η συσκευή λειτουργεί κανονικά μετά τη σύνδεσή της στο παραπάνω κύκλωμα.
ii) Αν η συσκευή δεν είναι θερμική (πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να εφαρμόσετε το νόμο του Οhm, αφού δεν θεωρείται ωμικός αντιστάτης), να ελέγξετε αν θα λειτουργήσει κανονικά μετά τη σύνδεσή της στο κύκλωμα.
ii) Αν η συσκευή μετά τη σύνδεσή της στο κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ισ=1Α, να βρείτε την ηλεκτρική ισχύ που καταναλώνει.

ή
Δεν υπάρχουν σχόλια: