Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

Μια ισορροπία μέσα σε πυκνωτή.

Μια οριζόντια επίπεδη μεταλλική πλάκα Α συνδέεται αγώγιμα με τη Γη. Μια όμοια δεύτερη πλάκα Β τοποθετείται σε μικρή απόσταση και παράλληλα με την Α. 
i)  Αν μεταφέρουμε θετικό φορτίο +Q στην πλάκα Β, να εξηγείστε αν η Α θα φορτισθεί ή θα παραμείνει ουδέτερη.
ii)  Τοποθετούμε  στο χώρο μεταξύ των δύο πλακών μια μικρή σφαίρα Γ, βάρους w=0,1Ν και παρατηρούμε ότι αυτή ισορροπεί. Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω της υπολογίζοντας τα μέτρα τους.
iii) Απομακρύνουμε  την πλάκα  Β, μετακινώντας την προς τα πάνω κατά y.  Τότε η σφαίρα Γ:
 α) Θα παραμείνει ακίνητη
 β) Θα κινηθεί προς τα πάνω,
 γ) Θα κινηθεί προς τα κάτω.

Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας.

ή
Μια ισορροπία μέσα σε πυκνωτή.


Δεν υπάρχουν σχόλια: