Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

Οι κινητικές ενέργειες για δυο κινήσεις.


Μια μικρή φορτισμένη  σφαίρα αφήνεται στο εσωτερικό επίπεδου πυκνωτή, πολύ κοντά στον θετικό πάνω οπλισμό του, σημείο Α και μετά από λίγο φτάνει στο σημείο Β, πολύ κοντά στον αρνητικό οπλισμό, με κινητική ενέργεια Κ1=1J, όπως στο αριστερό  σχήμα.
Η ίδια φορτισμένη σφαίρα εκτοξεύεται με κινητική ενέργεια Κο=1J και εισέρχεται στο ηλεκτρικό πεδίο του ίδιου πυκνωτή στο σημείο Ο και εξέρχεται από το σημείο Γ, όπως στο δεύτερο σχήμα.
Η κινητική ενέργεια Κ2, στο σημείο εξόδου Γ είναι:
i) Κ2 <2J,        ii) Κ2=2J,        iii) Κ2 > 2J.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Οι βαρυτικές δυνάμεις θεωρούνται αμελητέες.
Απάντηση:
ή
Οι κινητικές ενέργειες για δυο κινήσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια: