Σάββατο 23 Μαΐου 2015

Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.

Στο κύκλωμα του σχήματος οι δυο διακόπτες δ1 και δ2 είναι ανοικτοί και το ιδανικό βολτόμετρο δείχνει ένδειξη 100V. Οι δυο λαμπτήρες έχουν στοιχεία κανονικής λειτουργίας (40V,80W).
i)  Κλείνουμε το διακόπτη δ1. Ποιος λαμπτήρας θα φωτοβολήσει πρώτος ο Λ1 ή ο Λ2;
Αν οι λαμπτήρες,  οι οποίοι θεωρούνται αντιστάτες,  λειτουργούν κανονικά, όπως κανονικά λειτουργεί και η συσκευή Σ, η οποία καταναλώνει ισχύ Ρ=240W:
ii) Ποια είναι τώρα η ένδειξη του βολτομέτρου;
iii) Να βρεθεί η εσωτερική αντίσταση της πηγής.
iv) Ποιο ποσοστό της ενέργειας που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα, μεταφέρεται στη συσκευή Σ;
v) Κλείνουμε και το διακόπτη δ2.
α) Τι θα συμβεί με τις φωτοβολίες των δύο λαμπτήρων;
β) Η συσκευή Σ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά ή όχι;
Να δικαιολογήστε αναλυτικά τις απαντήσεις σας στα δυο παραπάνω ερωτήματα.
Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: