Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

Ένα ηλεκτρικό πεδίο και οι δυναμικές γραμμές του.


Δίνονται δύο σημειακά φορτία και στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργούν. 
i) Ποιο το πρόσημο κάθε φορτίου;
ii) Αν η ένταση του πεδίου στο σημείο Α έχει μέτρο ΕΑ=2.000Ν/C, τότε στο σημείο Β μπορεί να έχει μέτρο:
α) 1.000Ν/C,  β) 2.000Ν/C,   γ)  2.500Ν/C
iii) Στο σημείο Α φέρνουμε ένα αρνητικά φορτισμένο σωματίδιο Σ με φορτίο q3= -2μC. Να σχεδιάστε στο σχήμα τη δύναμη που δέχεται από το πεδίο και να υπολογίστε το μέτρο της.
iv) Αν αφήσουμε ελεύθερο το σωματίδιο Σ να κινηθεί:
α) μετά από λίγο, θα περάσει από το σημείο Γ.
β) μετά από λίγο, θα περάσει από το σημείο Δ.
γ) τίποτα από τα δύο.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: