Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016

Ένα κύκλωμα με 4 καταναλωτές.

Στο παραπάνω κύκλωμα η πηγή έχει τάση V=50V, ενώ  Ι1=3 Α, Ι2=2 Α, Ι3=6 Α. Η τάση στα άκρα του καταναλωτή Κ1 είναι V1 =36V, με το διακόπτη δ κλειστό.
i) Να υπολογιστούν οι υπόλοιπες εντάσεις των ρευμάτων που έχουμε στο κύκλωμα.
ii) Να βρεθούν οι τάσεις στα άκρα των υπολοίπων καταναλωτών.
iii) Αν οι καταναλωτές μας είναι αντιστάτες, να βρεθούν οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέει κάθε  αντιστάτη αν ανοίξουμε το διακόπτη δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: