Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Δύο κυκλώματα με ένα αμπερόμετρο.

Α) Δίνεται το κύκλωμα (Α), όπου R1=R2=R.
Το ιδανικό αμπερομέτρο διαρρέεται από ρεύμα έντασης:
i)   Ε/R και φορά προς τα δεξιά.    ii)  Ε/R και φορά προς τα αριστερά.
iii) Ε/2R και φορά προς τα δεξιά.   iv) Μηδέν
Β) Στο κύκλωμα παρεμβάλλεται μια δεύτερη πηγή, όπως στο σχήμα (Β).
Η ένδειξη τώρα του ιδανικού αμπερομέτρου είναι:
i)   Ε/R και φορά προς τα δεξιά.    ii)  Ε/R και φορά προς τα αριστερά.
iii) 2Ε/R και φορά προς τα δεξιά.   iv) Μηδέν
Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας.
ήΔεν υπάρχουν σχόλια: