Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

Ο "κομήτης" και οι δυνάμεις


Ένα περιπλανώμενο ουράνιο αντικείμενο Χ πλησιάζει τη «γειτονιά μας» και σε μια στιγμή βρίσκεται στην μικρότερη απόσταση από τη Γη (θέση Β). Στο σχήμα φαίνεται το επίπεδο της  τροχιάς του, πάνω στο οποίο βρίσκονται και τα τρία σώματα ο Ήλιος, η Γη και το Χ, στην ίδια ευθεία.

Α) Στη θέση αυτή:
i) Το αντικείμενο Χ δέχεται μεγαλύτερη δύναμη από τον Ήλιο.
ii) Το αντικείμενο Χ δέχεται μεγαλύτερη δύναμη από τη Γη.
iii) Οι δυο δυνάμεις που ασκούνται στο Χ έχουν ίσα μέτρα.
Β) Για το μέτρο της ταχύτητας του σώματος μεταξύ των θέσεων Α και Β ισχύει:
i)  υ1< υ2,  ii) υ12,   iii) υ1 > υ2
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή
Ο "κομήτης" και οι δυνάμεις


Δεν υπάρχουν σχόλια: