Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

Διαγωνισμός Φυσικής ΕΕΦ 2019

Το πατίνι του σχήματος αποτελείται από έναν κορμό και δύο όμοιους τροχούς. Οι τροχοί θεωρούνται κύλινδροι (όχι
οπωσδήποτε ομογενείς) που στρέφονται, χωρίς τριβές, γύρω από αβαρείς άξονες που είναι προσαρμοσμένοι στον κορμό.
Οι άξονες είναι κάθετοι στους τροχούς, διέρχονται από τα κέντρα των τροχών που είναι και κέντρα μάζας τους. Ο
μπροστινός άξονας απέχει από το κέντρο μάζας του κορμού 12cm ενώ ο πίσω άξονας απέχει από το κέντρο μάζας του
κορμού 8cm. Ο κάθε τροχός έχει μάζα m = 0,5Κg και ακτίνα R = 0,05m....
Δείτε όλα τα θέματα ανά τάξη:
Γυμνάσιο:
 
 
 
Λύκειο:
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: