Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

Αναλύοντας ένα τμήμα κυκλώματος

 
Στο σχήμα δίνεται ένα τμήμα κυκλώματος, για το οποίο δίνονται R1=10Ω, R2=6Ω, R3=20Ω και VΑΒ=50V.
Το αμπερόμετρο Α1 δείχνει ένδειξη Ι1=3 Α, ενώ η συσκευή Σ είναι μη ωμικός καταναλωτής.
Να βρεθούν:
i) Η τάση στα άκρα του αντιστάτη R3.
ii) Η ένδειξη του αμπερομέτρου Α2.
iii) Η τάση στα άκρα της συσκευής Σ, καθώς και η ισχύς της.
iv) Οι ενδείξεις των δύο αμπερομέτρων αν συνδέσουμε με αγωγό αμελητέας αντίστασης τα σημεία Γ και Δ του κυκλώματος, με δεδομένο ότι η τάση μεταξύ των σημείων Α και Β θα πάρει την τιμή VΑΒ=40V.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: