Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020

Μια φορτισμένη σφαίρα περνά ανάμεσα σε άλλες δύο.

 
Σε λείο μονωτικό οριζόντιο επίπεδο, έχουν στερεωθεί δύο μικρές φορτισμένες σφαίρες στα σημεία Β και Γ με φορτία q1 και q2 αντίστοιχα. Μια τρίτη φορτισμένη  σφαίρα Σ εκτοξεύεται οριζόντια από το σημείο Α, σημείο της μεσοκαθέτου της ΒΓ, με αρχική ταχύτητα υο και με κατεύθυνση προς το μέσον Μ της ΒΓ, όπως στο σχήμα (κάτοψη).
i)  Πότε μπορεί η σφαίρα Σ να κινηθεί πάνω στην ΑΜ και πότε θα εκτραπεί;
ii) Αν τα φορτία q1 και q2 είναι θετικά:
α) Να βρεθεί το πρόσημο του φορτίου Q της σφαίρας Σ, αν αυτή φτάσει στο σημείο Μ, με ταχύτητα μέτρου υ1= ½ υο;
β) Να βρεθεί η επιτάχυνση της σφαίρας Σ στο σημείο Μ.
γ) Θα αποκτήσει η σφαίρα Σ ξανά ταχύτητα υο και αν ναι, σε ποια θέση θα συμβεί αυτό;
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: