Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

Η ορμή και η ενέργεια σε ένα σύστημα.

 
Δυο σώματα Α και Β με μάζες m1=10kg και m2=20kg αντίστοιχα, είναι δεμένα στα άκρα ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=40Ν/m και ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t0=0 ασκούμε στο Α σώμα μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=40Ν, όπως στο σχήμα, με αποτέλεσμα τα σώματα να κινηθούν και τη στιγμή  t1=2s το σώμα Α να έχει ταχύτητα υ1=1,6m/s, ενώ το ελατήριο έχει επιμήκυνση Δl=0,6m.
i) Ποιος ο αρχικός ρυθμός μεταβολής της ορμής κάθε σώματος;
ii) Να υπολογιστεί η ορμή του συστήματος των δύο σωμάτων τη χρονική στιγμή t1.
iii) Να βρεθεί την παραπάνω στιγμή η ορμή και ο ρυθμός μεταβολής της ορμής κάθε σώματος.
iv)  Να υπολογιστεί η μετατόπιση του Α σώματος στο χρονικό διάστημα t0 έως t1.
ή
  Η ορμή και η ενέργεια σε ένα σύστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: