Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Δύο κινήσεις. Η μια οριζόντια βολή.

 
Από ένα σημείο Ο, σε ύψος Η=45m, από το έδαφος, εκτοξεύεται μια μικρή μπάλα οριζόντια με αρχική ταχύτητα υ0=9m/s, τη χρονική στιγμή t0=0. Την ίδια στιγμή από τη θέση Α στο έδαφος, στην ίδια κατακόρυφο με το Ο, ξεκινά να κινείται με σταθερή επιτάχυνση α=6m/s2 ένα μικρό αυτοκινητάκι, προς την ίδια κατεύθυνση, όπως στο σχήμα.
i)   Να βρεθεί η απόσταση μεταξύ των δύο κινουμένων σωμάτων, τα οποία θεωρούμε αμελητέων διαστάσεων, τη χρονική στιγμή t1=2s.
ii) Να αποδειχθεί ότι η μπάλα θα πέσει πάνω στο αυτοκινητάκι.
iii) Να υπολογισθεί η διαφορά των δύο ταχυτήτων υμα ελάχιστα πριν η μπάλα κτυπήσει το αυτοκινητάκι.
Δίνεται g=10m/s2, ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: