Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2008

Κινητήρας

Στο κύκλωμα του σχήματος, οι ενδείξεις των ιδανικών οργάνων είναι Ι=5Α και V=20V, ενώ ο κινητήρας έχει εσωτερική αντίσταση r=2Ω.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:

  1. Η ισχύς που δίνει το ηλεκτρικό ρεύμα στον κινητήρα Κ είναι 100V.
  2. Η ισχύς που παρέχεται στον κινητήρα είναι Ρ=Ι2·r = 50W.
  3. Η ισχύς που μετατρέπεται σε θερμότητα στην εσωτερική αντίσταση του κινητήρα είναι: 
    i)  ΡQ=Ι2·r= 50W, ii) ΡQ=V·I= 100W, iii) ΡQ= V2/r= 200W
  4. Να υπολογίσετε την Μηχανική ενέργεια που παράγει ο κινητήρας.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: