Κυριακή 23 Μαρτίου 2008

ΗΕΔ από επαγωγή σε στρεφόμενο αγωγό.

Ο Αγωγός ΟΑ μήκους L, στρέφεται με σταθερή συχνότητα f κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β, γύρω από το άκρο του Ο.

α) Το άκρο Α θα φορτιστεί θετικά.

β) Σε ένα ηλεκτρόνιο που βρίσκεται στο μέσο Μ του ΟΑ, ασκείται δύναμη από το μαγνητικό πεδίο με μέτρο F= πΒef.

γ) Η δύναμη Laplace που δέχεται ο ΟΑ τείνει να τον σταματήσει.

δ) Αν διπλασιάσουμε την συχνότητα περιστροφής, θα διπλασιαστεί και η αναπτυσσόμενη ΗΕΔ από επαγωγή πάνω στον αγωγό.

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: