Κυριακή 30 Μαρτίου 2008

Πώς η Ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε Μηχανική;


Ο αγωγός ΑΓ αφήνεται να κινηθεί οριζόντια όπως στο σχήμα. Η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=10V και εσωτερική αντίσταση r=1Ω, ο αγωγός ΑΓ έχει μάζα 2kg, μήκος 1m και αντίσταση R=4Ω, ενώ Β=0,5Τ.
i) Εξηγείστε γιατί θα κινηθεί ο αγωγός.
ii) Για τη στιγμή που η ταχύτητα του αγωγού είναι υ=6m/s, ζητούνται:
α) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.
β) Η επιτάχυνση του αγωγού.
γ) Η ισχύς της πηγής και η ισχύς της ΗΕΔ από επαγωγή που εμφανίζεται στην πλευρά ΑΓ.
δ) Ο ρυθμός με τον οποίο παράγεται θερμότητα στο κύκλωμα.
ε) Η ισχύς της δύναμης Laplace.
στ) Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του αγωγού ΑΓ.
iii) Ποια η οριακή ταχύτητα του αγωγού;
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: