Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010

Υπερκατανάλωση και πτώση τάσης.

Πολλές φορές, λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου λέμε ότι παρουσιάζεται πτώση τάσης. Τι σημαίνει αυτό; Γιατί οι λάμπες μας δεν φωτίζουν στην περίπτωση αυτή;
Ας δούμε ένα παράδειγμα.

Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα όπου οι αγωγοί που συνδέουν τη πηγή με τους καταναλωτές έχουν αντίσταση R1=1Ω, ενώ οι καταναλωτές μας είναι ωμικοί καταναλωτές με στοιχεία κανονικής λειτουργίας (100V-1000/9 W).

Αν V=100V:
i)   Με ανοικτούς τους διακόπτες ποια η τάση VΑΒ και πόση είναι η ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης μεταξύ των ΑΒ;
ii)   Αν κλείσουμε όλους τους διακόπτες ποια η αντίστοιχη τάση VΑΒ και η ισχύς του κάθε αντιστάτη;

Δεν υπάρχουν σχόλια: