Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2010

Λειτουργία συσκευής

Μια  συσκευή Σ έχει στοιχεία κανονικής λειτουργίας (40W-20V) και για να λειτουργήσει κανονικά, συνδέεται μέσω αντιστάτη αντίστασης R με τους πόλους μιας πηγής, όπως στο παρακάτω κύκλωμα. Στο διπλανό σχήμα δίνεται η χαρακτηριστική της πηγής.

i)  Να υπολογίσετε την τιμή της αντίστασης R
ii) Τι ποσοστό της ενέργειας που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα, μεταφέρεται στη συσκευή;
iii) Αν βραχυκυκλώσουμε τη συσκευή, πόση ενέργεια ... συνέχεια.