Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2010

Θερμική μηχανή και αδιαβατική. Ένα Test.

Μια θερμική μηχανή χρησιμοποιεί μια ποσότητα αερίου και διαγράφει την κυκλική μεταβολή του σχήματος, όπου η ΓΑ πραγματοποιείται υπό σταθερή θερμοκρασία. 

Κατά τη μεταβολή ΑΒ το αέριο απορροφά θερμότητα 1500J. Αν δίνονται ακόμη ότι pΑ=2∙105Ν/m2, VΑ=1L, VΒ=3L, ενώ ℓn3≈1, να βρεθούν:
i)    Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου κατά τις μεταβολές ΑΒ και ΒΓ.
ii)  Το έργο κατά την ισόθερμη μεταβολή.
iii) Η απόδοση της θερμικής μηχανής.
Η συνέχεια σε pdf.


Δεν υπάρχουν σχόλια: