Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

Ένα διαγώνισμα στις ηλεκτρικές πηγές.


1)  Ο ρόλος μιας ηλεκτρικής πηγής σ' ένα κύκλωμα είναι:
     α) να δημιουργεί διαφορά δυναμικού
     β) να παράγει ηλεκτρικά φορτία
     γ) να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία
     δ) να επιβραδύνει την κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων.
2)  Ένα κύκλωμα αποτελείται από πηγή με στοιχεία Ε, r και αντιστάτη του οποίου η αντίσταση είναι R. Με βάση την αρχή διατήρησης της ενέργειας να αποδείξετε ότι η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα δίνεται από τη σχέση Ι= E/(E+r) .
3)  Δίνεται η χαρακτηριστική της γεννήτριας που συνδέεται στο διπλανό κύκλωμα.
i  Η ΗΕΔ της γεννήτριας είναι Ε=.........
ii Πόση είναι η εσωτερική αντίσταση της γεννήτριας;
iii) Αν το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα 3Α, πόση είναι η αντίσταση του αντιστάτη;
iv) Αν κλείσουμε το διακόπτη δ στο κύκλωμα τότε η γεννήτρια διαρρέεται από ρεύμα Ι=..........., η τάση στα άκρα του αντιστάτη είναι ίση με .........., ενώ ο αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα Ι1=...........
4)  Δίνεται το κύκλωμα που περιλαμβάνει έναν αντιστάτη με αντίσταση R=10Ω, μια συσκευή Σ (που δεν είναι αντιστάτης), ένα ιδανικό βολτόμετρο που δείχνει 12V και ένα αμπερόμετρο που δείχνει 2Α. Η γεννήτρια έχει Ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε=35V.
i)  Πόση είναι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την συσκευή Σ; Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.
ii)  Πόσο θα δείξει το βολτόμετρο αν το αποσυνδέσουμε από τη θέση που βρίσκεται και το συνδέσουμε στα άκρα του αντιστάτη;
iii) Τι θα δείξει το αμπερόμετρο, αν το βγάλουμε από τη θέση που βρίσκεται και το συνδέσουμε μεταξύ της συσκευής και της πηγής;
iv)  Υπολογίστε την εσωτερική αντίσταση της πηγής και την ενέργεια που παρέχει στο κύκλωμα σε χρονικό διάστημα 2s;
v)  Να υπολογίστε την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει η συσκευή Σ σε χρονικό διάστημα 3h.  Η απάντηση να  δοθεί σε μονάδες S.Ι. αλλά και σε κιλοβατώρες.

Μπορείτε να το επεξεργαστείτε κατεβάζοντάς το σε Word από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: