Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010

Ηλεκτρική ενέργεια-πηγές. Άλλο ένα διαγώνισμα.

1)   Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες
i)  Η τιμή της ΗΕΔ μιας ηλεκτρικής πηγής εξαρτάται από τα στοιχεία του κυκλώματος που τροφοδοτεί.
ii) Το γινόμενο Ε∙Ι δίνει την ισχύ της πηγής.
iii) Η πολική τάση μιας πηγής είναι ίση με την ΗΕΔ της, όταν η πηγή είναι βραχυκυκλωμένη.
iv) Το ποσό της θερμότητας που εκλύει μια θερμάστρα στο περιβάλλον, είναι ανάλογο του ρεύματος που την διαρρέει.
2)   Στα άκρα Α,Β της συνδεσμολογίας  του σχήματος εφαρμόζεται  τάση V. Να εξετάσετε σε ποιον αντιστάτη η κατανάλωση  ισχύος είναι μεγαλύτερη. Να Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
3)   Δύο αντιστάτες R1 και R2 συνδέονται σε σειρά και στα άκρα τους συνδέεται μια πηγή ΗΕΔ Ε=4,5V και εσωτερικής αντίστασης r=1Ω. Στο κύκλωμα παρεμβάλουμε ένα αμπερόμετρο που μετρά το ρεύμα που διαρρέει τον αντιστάτη R1 και ένα βολτόμετρο που μετρά την πολική τάση της πηγής.
i)  Να σχεδιάστε το κύκλωμα
ii) Η ένδειξη του αμπερομέτρου μπορεί να είναι:
α)  1,5Α            β)  4,5Α                  γ)  5Α.
iii)  Αν καεί ο αντιστάτης R2, τότε η ένδειξη του αμπερομέτρου θα:
α)  αυξηθεί                  β)  μειωθεί               γ)  μηδενιστεί.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
4)   Στο διπλανό κύκλωμα  συνδέονται τρεις όμοιοι λαμπτήρες και γνωρίζουμε ότι ο Α λειτουργεί κανονικά.
i)    Λειτουργούν επίσης κανονικά οι Β και Γ; Ποιος φωτοβολεί περισσότερο από τους δυο;
ii)   Αν ξεβιδωθεί από τη βάση του ο λαμπτήρας Γ, πώς μεταβάλλεται η φωτοβολία των άλλων;
5)   Για το διπλανό κύκλωμα δίνονται  ότι η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=20V και εσωτερική αντίσταση r=1Ω, η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι Ι=2Α και του βολτομέτρου 8V. Τα όργανα είναι ιδανικά.
i)    Να υπολογίστε την αντίσταση του αντιστάτη R.
ii)   Πόση θερμότητα παράγεται  στον αντιστάτη σε χρόνο 10s;
iii)  Ποια η ένδειξη του βολτομέτρου αν συνδεθεί στα άκρα της συσκευής Σ (η οποία δεν είναι ωμικός αντιστάτης) και ποια αν συνδεθεί στους πόλους της πηγής;
iv)  Να υπολογίστε την ισχύ που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα καθώς και την ισχύ της συσκευής Σ.
v)   Αν κλείσουμε το διακόπτη δ, τι ένδειξη θα δείξει το αμπερόμετρο;

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο για επεξεργασία από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: