Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Μια ηλεκτρική εγκατάσταση.

Ένα μικρό εξοχικό σπιτάκι ενός δωματίου, τροφοδοτείται από το δίκτυο της ΔΕΗ με τάση V=220V. Στο σπίτι αυτό έχει συνδεθεί μια ηλεκτρική κουζίνα ισχύος 1,8kW, ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνας ισχύος 2,5kW και ένα πολύφωτο με 6 λαμπτήρες των 100W.
i)    Να σχεδιάστε το ηλεκτρικό κύκλωμα του σπιτιού, στο οποίο να συμπεριλάβετε:
Διακόπτες, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λάμπες θα πρέπει να μπορούν να ανάβουν ανά τρεις, αλλά και ασφάλειες για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.
Να τοποθετήσετε επίσης μια γενική ασφάλεια και έναν γενικό διακόπτη, για να μπορείτε να φεύγετε «κλείνοντας» το ρεύμα.
ii)  Αν στο εμπόριο μπορείτε να βρείτε ασφάλειες των 2 Α, 4 Α,  10 Α, 15 Α, 20 Α, 25 Α και 30 Α, τι ασφάλειες θα αγοράζατε για την εγκατάσταση;
iii) Πηγαίνοντας να αγοράσετε καλώδια (αγωγούς σύνδεσης), ο καταστηματάρχης σας ρωτά τι είδους καλώδιο θέλετε; Τι νόημα έχει μια τέτοια ερώτηση; Έχει νομίζετε σημασία αν πάρετε χονδρά ή λεπτά σύρματα; Λάβετε υπόψη σας ότι όσο πιο χονδρό είναι το καλώδιο, τόσο ακριβότερο είναι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: